Krajna-Zdrowie MD


Kazimierza Wielkiego 16

89-100 Nakło nad Notecią

Tel.(0-52) 385 53 03 Tel./ (0-52) 385 10 10

Fax. (0-52) 385 53 03

E-mail: przychodnia@krajna-zdrowie.naklo.pl


KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest KRAJNA ZDROWIE MD
2. kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - Jacek Masłowski - iod@krajna-zdrowie.naklo.pl
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu świadczenia usług medycznych – na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych
z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz na podstawie Art. 9 ust.1 lit. h ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r
4. odbiorcami Pani danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa (NFZ), Ubezpieczyciele i laboratoria analityczne
5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 20 lat
6. posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania
7. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
8. podanie danych osobowych jest obligatoryjne na mocy przepisu prawa ***


Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:
1. administratorem systemu monitoringu jest KRAJNA ZDROWIE MD
2. kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - Jacek Masłowski - iod@krajna-zdrowie.naklo.pl
3. monitoring stosowany jest celu ochrony mienia oraz zapewnienia bezpieczeństwa na terenie monitorowanym
4. podstawą przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes administratora
5. zapisy z monitoringu przechowywane będą do nadpisania ( ok 2 tygodni)
6. osoba zarejestrowana przez system monitoringu ma prawo do dostępu do danych osobowych
7. osobie zarejestrowanej przez system monitoringu przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Korzystanie z witryny www.krajna-zdrowie.naklo.pl oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie.

Copyright ©2018 Krajna-Zdrowie MD, All Rights Reserved.