Informacje

Wtorek, Lipiec 23, 2019, 21:07

Kujawsko – Pomorski Oddział Wojewódzki NFZ w Bydgoszczy przesyła w załączeniu ulotkę w ramach akcji edukacyjnej przygotowanej przez Panią dr Agnieszkę Jankowską – Zduńczyk, specjalistę medycyny rodzinnej, Konsultantem Krajowym w dziedzinie medycyny rodzinnej, celem dalszego udostępniania. Akcja ta ma na celu poinstruowanie pacjentów jak postępować w przypadku ukąszenia kleszcza, a także przypominać o konieczności niezwlekania z jego usunięciem. Podjęta akcja edukacyjna jest związana z sygnałami pacjentów wpływającymi do Rzecznika Praw Pacjenta, informującymi o trudnościach w usunięciu kleszcza.

Postępowanie z kleszczami - ulotka do pobrania


Brak komentarzy.
(*) Pola obowiązkowe

Korzystanie z witryny www.krajna-zdrowie.naklo.pl oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie.

Copyright ©2018 Krajna-Zdrowie MD, All Rights Reserved.